Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 lutego 2018
Rusza nabór kandydatów do 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Jako pierwszy w województwie śląskim formowany będzie batalion w Gliwicach, którego szkolenie rozpocznie się w IV kwartale 2018.


W kolejnych latach będą formowane bataliony w Cieszynie, Kuźni Raciborskie oraz w okolicy Częstochowy.
Nabór prowadzony będzie na terenie całego województwa a chętni spoza rejonu odpowiedzialności batalionu Gliwickiego mogą w nim rozpocząć szkolenie a następnie zostaną przesunięci do „swoich” właściwych regionalnie batalionów.
Chętnych zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie, aby uzyskać więcej informacji oraz rozpocząć procedurę kwalifikacyjną.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl