Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
18 grudnia 2018
UPROSZCZENIE PROCEDUR NABORU DO WOT
Informujemy, iż została wprowadzona możliwość złożenia wniosku o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej za pośrednictwem platformy ePUAP.


Dotychczas, osoby które chciały służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej, musiały w pierwszej kolejności zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU), aby tam złożyć papierowy wniosek o powołanie do służby.

Obecnie osobista wizyta w WKU nie stanowi wymogu. Wystarczy skorzystać z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/bezpieczenstwo-narodowe/spelnianie-powszechnego-obowiazku-obrony/wniosek-o-powolanie-do-terytorialnej-sluzby-wojskowej

Wniosek o powołanie znajduje się w katalogu spraw, w zakładce „bezpieczeństwo narodowe” i dalej „spełnianie powszechnego obowiązku obrony”.

Do wniosku należy załączyć:

1) odpis, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;

2) kopię dowodu osobistego;

3) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje: kursy, uprawnienia.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl