Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje o kursach

INFORMACJA O KURSACH W RAMACH DODATKOWEJ OFERTY AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W 2018 r.

1. Kurs doskonalący „Cyberbezpieczeństwo w SZ RP”.

Kurs przeznaczony jest dla osób realizujących zadania w zakresie administrowania bezpieczeństwem i związanych z bezpieczeństwem informacji. Kurs daje wiedzę niezbędną żołnierzom zajmującym stanowiska służbowe w resorcie obrony narodowej związane z ochroną i obroną cyberprzestrzeni.
Termin realizacji: wrzesień (czas trwania: 2 tygodnie)

2. Kurs doskonalący „Zamówienia publiczne na rzecz SR RP”, kod 80000003;

„Zamówienia publiczne”- Kurs podstawowy, przeznaczony dla osób, od których wymagana jest znajomość problematyki zamówień publicznych
(czas trwania: 3 tygodnie)

3. „Kurs z zakresu ochrony danych osobowych”

 

Kurs obejmuje zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od inspektorów ochrony danych osobowych i innych osób zobowiązanych do realizacji zadań w zakresie ochrony danych osobowych.
Terminy: I edycja- marzec, II edycja- maj, III edycja- wrzesień, IV edycja- listopad, V edycja- grudzień (czas trwania 2 dni)


4. „Szkolenie specjalistyczne kandydatów na stanowiska Pełnomocnika (Zastępcy Pełnomocnika) do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych”, kod: 8101054

Kurs obejmuje zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych innych osób zobowiązanych do realizacji zadań w tym zakresie.
Terminy: 05.02-02.03.2018 r. ; 03-28.09.2018 r.; 12.11-07.12.2018 r.

5. „Szkolenie specjalistyczne uzupełniające dla Pełnomocników (Zastępców Pełnomocników) do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych”, kod: 8101055;

Kurs uzupełniający ma na celu podtrzymanie wiedzy i umiejętności pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych oraz ich zastępców.
Terminy: 12-16.03.2018 r.; 09-13.04.2018 r.; 23-27.04.2018 r.; 07-11.05.2018 r.; 08-12.10.2018 r.; 22-26.10.2018 r.

6. „Szkolenie inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego”, kod: 8101088;

Kurs obejmuje zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i innych osób zobowiązanych do realizacji zadań w ww. zakresie.
Terminy: 19.02-09.03.2018 r.; 04-22.06.2018 r.

 

 

 

 


AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl