Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Podoficer

Do służby stałej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:
 1. podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz co najmniej dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 2. podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada wykształcenie średnie,
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego  stanowiska  etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.
 3. żołnierza służby kandydackiej posiadającego wykształecenie średnie mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.
Do służby w korpusie podoficerów zawodowych kontraktowej można powołać:
 • podoficera rezerwy, który posiada wykształecenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Do służby w korpusie podoficerów zawodowych kontraktowej powołuje się żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie średnie, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl