Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Na mocy porozumienia decyzja nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi podpisano porozumienia:

 

 

 

 

  Porozumienie nr 1 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Zespołem Szkół Ogólnokształczących i Technicznych w Czeladzi.
Porozumienie nr 2 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Muzeum Miejskim "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej
Porozumienie nr 3 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Zespołem Szkół im. prof. Romana Gostowskiego w Łazach
Porozumienie nr 4 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Zespołem Szkół w Pilicy
Porozumienie nr 5 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Wyższą Szkołą Biznesu w Gąbrowie Górniczej
Porozumienie nr 6 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2: III Liceum Ogólnokształcące Im. L. Szenwalda w Gąbrowie Górniczej

 

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl