Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Skargi i Wnioski

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie

Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie przyjmuje:

  • żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy po wcześniejszym uzgodnieniu
  • osoby cywilne -  w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 15.30. a w przypadku gdy jest dniem wolnym od pracy - dnia następnego w tym samym czasie.

W poniedziałek od godz. 15.30. do godz. 16.30 skargi i wnioski w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Będzinie przyjmować będzie wyznaczony Rozkazem Dziennym pracownik, który w tym dniu jest wyznaczony do obsługi petentów.

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

Interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach przyjmuje:

  • żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy,
  • osoby cywilne - w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 16.30, a w przypadku gdy jest dniem wolnym od pracy w dodatkowo wyznaczonym terminie.

 

INFORMACJA

Zgodnie z  Decyzją Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w  sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo – wnioskowego (Dz.Urz. MON.2015.192 ze zm.) informuję, że w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Będzinie w 2017 r. nie odnotowano wpływu petycji.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl