Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Od początku istnienia odrodzonego po latach zaborów państwa polskiego, tj. od 1918 roku, Będzin jest siedzibą podstawowej, terenowej jednostki organizacyjnej administracji wojskowej, odpowiedzialnej głównie za uzupełnianie armii ludźmi, a w razie mobilizacji oraz w czasie wojny również pobieranymi od podmiotów cywilnych środkami transportowymi, maszynami i innym sprzętem.

Pierwotnie nosiła ona nazwę powiatowej komendy uzupełnień (PKU), a obecnie, po kilkakrotnej zmianie nazewnictwa, jest to wojskowa komenda uzupełnień (WKU).

Ciągłość działalności komendy przerwał wybuch II Wojny Światowej i okupacja niemiecka. Bezpośrednio po zakończeniu wojny administrację wojskową na terenie Zagłębia Dąbrowskiego sprawowała Sosnowiecka Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU) i dopiero w roku 1951 reaktywowano w Będzinie komendę jako wojskową komendę rejonową (WKR).

Okres funkcjonowaniaNazwaTeren administrowany
XII.1918 – 1938

Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU) w Będzinie

 • powiat będziński;
 • miasto Dąbrowa Górnicza;
1938 – IX.1939 Komenda Rejonu Uzupełnień (KRU) w Będzinie
 • powiat będziński;
 • miasto Dąbrowa Górnicza;
IX.1939 – II.1945 okres okupacji niemieckiej
II.1945 - 1951

teren w administrowaniu Sosnowieckiej Rejonowej Komendy Uzupełnień

1951 - 1959 Wojskowa Komenda Rejonowa (WKR) Będzin
 • powiat będziński;
 • miasta:
  • Będzin,
  • Czeladź,
  • Dąbrowa Górnicza;
1959 - 1961 Wojskowa Komenda Rejonowa (WKR) Będzin-Miasto
 • miasta:
  • Będzin,
  • Czeladź,
  • Dąbrowa Górnicza;
Wojskowa Komenda Rejonowa (WKR) Będzin-Powiat
 • powiat będziński;
1961 - 1968 Wojskowa Komenda Rejonowa (WKR) Będzin
 • powiat będziński;
 • miasta:
  • Będzin,
  • Czeladź,
  • Dąbrowa Górnicza;
1968 – I.1975 Powiatowy Sztab Wojskowy (PSzW) Będzin
 • powiat będziński;
 • miasta:
  • Będzin,
  • Czeladź,
  • Dąbrowa Górnicza;
I.1975 – VI.1975
 • powiaty:
  • będziński,
  • zawierciański;
 • miasta:
  • Będzin,
  • Dąbrowa Górnicza,
  • Zawiercie;
VI.1975 – VI.1977

Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) Będzin (od 1992 - w Będzinie)

 • miasta:
  • Będzin,
  • Czeladź,
  • Dąbrowa Górnicza,
  • Łazy,
  • Ogrodzieniec,
  • Olkusz,
  • Sławków,
  • Wolbrom,
  • Zawiercie,
  • Ząbkowice;
 • gminy:
  • Bolesław,
  • Klucze,
  • Kromołów,
  • Łazy,
  • Ogrodzieniec,
  • Olkusz,
  • Pilica,
  • Psary,
  • Wolbrom,
  • Żarnowiec;
VI.1977 – I.1983
 • miasta:
  • Będzin,
  • Czeladź,
  • Dąbrowa Górnicza,
  • Łazy,
  • Ogrodzieniec,
  • Olkusz,
  • Wolbrom,
  • Zawiercie;
 • gminy:
  • Klucze,
  • Łazy,
  • Ogrodzieniec,
  • Olkusz,
  • Pilica,
  • Psary,
  • Wolbrom,
  • Żarnowiec;
I.1983 – VI.1985
 • miasta:
  • Będzin,
  • Czeladź,
  • Dąbrowa Górnicza,
  • Łazy,
  • Ogrodzieniec,
  • Olkusz,
  • Poręba,
  • Wolbrom,
  • Zawiercie;
 • gminy:
  • Klucze,
  • Łazy,
  • Ogrodzieniec,
  • Olkusz,
  • Pilica,
  • Psary,
  • Wolbrom,
  • Żarnowiec;
VI.1985 – IV.1991
 • miasta:
  • Będzin,
  • Czeladź, 
  • Dąbrowa Górnicza,
  • Łazy,
  • Ogrodzieniec,
  • Olkusz,
  • Poręba,
  • Sławków,
  • Wolbrom,
  • Zawiercie;
 • gminy:
  • Klucze,
  • Łazy,
  • Ogrodzieniec,
  • Olkusz,
  • Pilica,
  • Psary,
  • Wolbrom,
  • Żarnowiec;
IV.1991 – VI.1992
 • miasta i gminy objęte zasięgiem działania UR w Olkuszu i Zawierciu;
 • miasta:
  • Będzin,
  • Czeladź,
  • Dąbrowa Górnicza;
 • gminy:
  • Bobrowniki,
  • Psary;
VI.1992 – I.1999
 • miasta i gminy objęte zasięgiem działania UR w Olkuszu i Zawierciu;
 • miasta:
  • Będzin,
  • Czeladź,
  • Dąbrowa Górnicza,
  •  Wojkowice;
 • gminy:
  • Bobrowniki,
  • Psary;
I.1999 – XII.2010
 • powiaty:
  • będziński,
  • zawierciański;
 • miasto Dąbrowa Górnicza;
I.2011 – nadal
 • powiaty:
  • będziński,
  • zawierciański;
 • miasta:
  • Dąbrowa Górnicza,
  • Sosnowiec;
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607
wkubedzin@ron.mil.pl